Past Events

كورس القدرات تأهيل لكلية الفنون الجميلة وعمارة وفنون تطبيقية

29 Jun 09:30 - 12 Jul 19:30 29 Jun 09:30 - 12 Jul 19:30 - Cairo Cairo
Designopia Zone ديزاينوبيا زون Designopia Zone ديزاينوبيا زون
ت علن ديزاينوبيا زون عن فتح باب التسجيل لكورس تأهيل لإختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية. سيتم تأهيل طلبة الثانوية العامة لإجتياز إختبارات القدرات...   More info

ورشة تعلم كتابة الرواية السينمائية

14 Jul 13:00 - 21 Jul 16:00 14 Jul 13:00 - 21 Jul 16:00 - Cairo Cairo
Designopia Zone ديزاينوبيا زون Designopia Zone ديزاينوبيا زون
كورس تعلم كتابة الرواية السينمائية من خلال الرسوم والسينما (طريقة الكتابة الهوليودية) مع الكاتبة شيرين هنائي. يعتمد الكورس بشكل اساسي على إعادة برمجة عقل الكاتب و مواجهة المشاكل...   More info

ورﺷﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﺘﺴﺠﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ

20 Jul 14:00 - 02 Aug 18:00 20 Jul 14:00 - 02 Aug 18:00 - Cairo Cairo
Designopia Zone ديزاينوبيا زون Designopia Zone ديزاينوبيا زون
اﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻠﻲ ﺣﻮاﻟﯿﻚ .. ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻠﻰ ﺟﻮاك ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺘﻌﻠﻢ ازاي ﻧﺼﻮر وﻧﺸﻮف اﻟﻠﻲ ﺑﯿﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﯿﻦ اﻟﻜﺎﻣﯿﺮا وﻧﺪور ﻋﻠﻲ ﻗﺼﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﻧﻔﻜﺮ ازاي ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﺻﻮرة...   More info


© 2017 Siguez